Ytterligare svag konjunktursignal för industrin

Inköpschefsindex för industrisektorn försvagades ytterligare i oktober, tvärtemot vad analytikerna hade förutspått.

Silf/Swedbanks Inköpschefsindex för industrisektorn sjönk till 46,0 i oktober från 46,1 föregående månad. Förväntningarna låg på 46,9 enligt Infront Datas analytikersammanställning.

Fyra av fem delindex i PMI noterades under 50-strecket, vilket visar på en utbredd och svag aktivitet i industrin.

– Det är andra månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och på nivåer som inte har noterats sedan slutet av 2012. Det tyder på att tillväxten i svensk industri har minskat under de senaste månaderna sannolikt påverkade av en svagare omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, enligt ett pressmeddelande.

Inköpschefsindex är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt