WSP blir generalkonsult för storsatsningen Väsby Entré

Väsby Entré ligger längs med järnvägen idet expansiva stråket mellan Stockholm och Uppsala. Behovet av fler bostäder och väl fungerande …

Källa: Fastighetsvärlden.se