Wingårdhs ritar gymnasieskola i Lund

Wingårdhs Arkitekter och AART Architects uppdraget att gestalta Hedda Anderssongymnasiet i Lund. Detta efter vinst i arkitekttävling med bidraget “Tätt tillsammans”.

– Med sina 2 000 elever kommer Hedda Andersson Gymnasiet att bli en av Sveriges största gymnasieskolor, då är det lätt att den enskilde helt drunknar och bara blir en i raden. Vi har försökt att rita skolan inifrån och ut. Och i de olika delarna skapa familjära och trygga rum samtidigt som skolan möter staden och inte blir introvert, säger Joakim Lyth, uppdragsledare på Wingårdhs.

I februari tecknade Skanska och Lundafastigheter ett samarbetsavtal avseende uppförandet av gymnasieskolan. Nästa steg i processen är att färdigställa den nya detaljplanen för området. Skolan kommer byggas i etapper samtidigt som den gamla skolan rivs och planeras vara helt färdigbyggd 2023.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt