Willhem bygger i Jönköping

Willhem har vunnit en markanvisning i Jönköping för tre hus med totalt 47 lägenheter.

Vinsten kommer tillsammans med Forum Arkitekter och Mareld Landskapsarkitekter.

Bostäderna ska byggas i stadsdelen Kungsängen.

Byggstart väntas ske under första kvartalet 2020 med färdigställande under 2021.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt