Wihlborgs genomför aktiesplit

Som beslutat på årsstämman dubblas snart antalet Wihlborgsaktier.

Källa: Fastighetssverige