Weiss: "Faktaargument biter inte på myndigheterna"

Nyligen publicerade Viedekke en rapport där man kritiserar tio centrala påståenden som Riksbanken och Finansinspektionen frekvent återkommer till i debatten om hushållens skulder. I en intervju med Fastighetssverige lyfter Veidekkes kommersiella direktör Lennart Weiss fram två av påståendena som de mest oroväckande.

Källa: Fastighetssverige