Wallman Hörlin ansluter till Intea – Everum i pension

Charlotta Wallman Hörlin har utsetts till operativ chef i Intea Fastigheter AB med ansvar för juridik och regelefterlevnad, kommunikation samt HR-frågor inom verksamheten. Hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp, och går också in som vd i rådgivningsbolaget Intea AB.

Källa: Fastighetssverige