Wallenstam bygger nytt i Bandhagen

Stockholms stad säljer mark för 75 nya bostäder i Bandhagen söder om Stockholm till Wallenstam, där lägenheterna får upplåtas i valfri form.

Bostäderna omfattar drygt 4 000 kvadratmeter, samt en lokal i bottenvåningen.

Stadens försäljningsinkomster beräknas till 39 miljoner kronor.

En ny detaljplan för projektet har tagits fram och planeras antas av stadsbyggnadsnämnden den 23 maj. Genomförandetiden är 5 år.

Redaktionen

 Källa: Fastighetsnytt