Vonovia tar Victoria Park från börsen

Vonovia har höjt sin ägarandel i Victoria Park till över 90 procent genom utnyttjande av köpoptioner och påkallar nu tvångsinlösen av samtliga aktier.

Det skriver Victoria Park i ett pressmeddelande.

Vonovia lämnade den 3 maj 2018, genom ett helägt dotterbolag, ett bud på Victoria Park. I samband med detta förvärvades köpoptioner från Danir och Ninalpha för motsvarande 10,0 procent av det totala antalet aktier i Victoria Park.

Före utnyttjandet av köpoptionerna kontrollerade Vonovia 81,4 procent av aktierna, motsvarande 81,9 procent av rösterna, i Victoria Park. Utnyttjandet innebär att Vonovia blir ägare till 91,4 procent av aktierna och 94,4 procent av rösterna i bolaget.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt