Villornas ofredade läge

”För miljöns skull är det dock dags att släppa in hyreskatter bland villahermeliner.”Källa: Fastighetsvärlden.se