Vill växla upp rejält inom samhällsfastigheter

Vill nå 4–5 miljarder inom det allt mer attraktiva segmentet.Källa: Fastighetsvärlden.se