Veidekke inleder samarbete om hyresrätter

Ambitionen är att samarbetet ska omfatta 500 nya hyreslägenheter.Källa: Fastighetsvärlden.se