Vasakronan får A3-rating från Moody's

Vasakronan har fått en rating från Moody’s med betyget A3, stabila utsikter. Den starka ratingen bygger på Vasakronans högkvalitativa fastighetsportfölj, goda finansiella nyckeltal samt den starka kopplingen till bolagets ägare Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Källa: Fastighetssverige