Välkänd kines bakom förvärv av klassiskt 08-hotell

Gjort totalt tre förvärv i Sverige, varav två under FV:s radar under 2017.Källa: Fastighetsvärlden.se