Utvecklingen av Inre hamnen fortsätter

Den första etappen för den Inre hamnen i Norrköping har gått mot antagande och genomförande. Nu ska stadsplaneringsnämnden besluta om att ge stadsbyggnadskontoret uppdraget att påbörja ny detaljplan för projektets andra etapp.

För närvarande har Mattssons Fastighetsutveckling AB, Eklöfs Fastighets AB, Nova Fastighetsförvaltning AB och Riksbyggen förvärvat mark i etapp 2, men det beräknas tillkomma fler aktörer. Ungefär hälften av marken ägs av kommunen och planen är att den i huvudsak kommer tilldelas till privata aktörer som ska utveckla bostäder, kontor och övriga verksamheter för det nya området. Det planeras även en aktivitetspark i anslutning till den framtida stadsparken i Johannisborg.

Beslutet om framtagandet av en ny detaljplan för etapp 2 kommer tas vid stadsplaneringsnämndens möte den 17 april.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt