Utvecklar nytt vård- och omsorgsboende i Luleå

I januari 2017 förvärvade Hemsö en kommunal portfölj i Luleå, däribland även en markanvisning avseende ett nytt vård-och omsorgsboende. Nu utvecklar företaget det nya boendet som beräknas få 144 platser och en uthyrningsbar yta om 12000 kvadratmeter.

Luleå kommun har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för fastigheten.

– Vi är glada över att vi kan tillgodose kommunens behov av vårdboende. Luleå befinner sig i en intressant tillväxtfas och vi vill gärna bidra till kommunens fortsatta utveckling och dela med oss av vår erfarenhet av att förvalta och uppföra samhällsfastigheter, säger Jonas Jalkander, Hemsös regionchef Nord.

Byggstart sker i maj 2018 och fastigheten beräknas stå klar vid årsskiftet 2020/2021.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt