Utses till bygglovschef i Stockholm

Stockholms stad utser Mattias Carrass till ny bygglovschef på stadsbyggnadskontoret. Han arbetar idag som projekt- och teknikchef på Stiftelsen Stockholms …

Källa: Fastighetsvärlden.se