Uppsala kommun vill sälja för över 5 miljarder

Läs om vilka fastigheter och bestånd som kan avyttras. Bland annat finns två handelsplatser och några större kontorshus på säljlistan.Källa: Fastighetsvärlden.se