Upprättar ramverk för gröna obligationer

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) upprättar ett grönt ramverk för att framöver kunna emittera gröna obligationer.

SBBs gröna ramverk är i linje med de så kallade Green Bond Principles som har tagits fram av organisationen International Capital Market Association (ICMA). SBB har beställt och fått en oberoende utvärdering från CICERO (Center for International Climate Research, Oslo) av det gröna ramverket och tillhörande styrdokument och rutiner för att bedöma den miljömässiga påverkan av projekten. Mot bakgrund av deras bedömning av projekttyper, styrdokument, mål och rapporteringsstandarder har SBBs gröna ramverk fått en ”Medium Green” bedömning av CICERO.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt