Uppför ny skola i Norrköping

På uppdrag av Hemsö Fastighets AB kommer Peab uppföra en ny grundskola i Sandbyhov i Norrköping. Kontraktsumman landar på 207 miljoner kronor.

Hemsö har planerat en investering på runt 500 miljoner i utvecklingen av södra Sandbyhov och uppförandet av en ny högstadieskola är en del av projektet.

Peabs uppdrag omfattar nybyggnation av en skolbyggnad med slöjd- och musiksalar samt en om- och tillbyggnad av två vårdboenden till skolbyggnader.

Byggstart sker vid månadsskiftet maj/juni 2018 och projektet planeras stå färdigt i juni 2019.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt