Turbinen köper i Jordbro

Turbinen Fastigheter har tecknat köpeavtal med Betongindustri AB om förvärv av Fastigheten Jordbromalm 6:80.

Källa: Fastighetssverige