Trianon emitterar hållbar obligation

Trianon har emitterat ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 miljoner kronor på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och blev väsentligt övertecknad framförallt av institutionella investerare, skriver Trianon i ett pressmeddelande.

Hybridobligationen emitteras under ett ramverk om 500 miljoner kronor och har evig löptid. Den löper med en initial rörlig ränta om 3 månaders Stibor + 7,0 procent. Emissionsdatum planeras till den 17 april 2019.

Emissionslikviden kommer  användas i enlighet med bolagets hållbara ramverk, med inriktning på social hållbarhet. Det kommer även delfinansiera köpet av 781 lägenheter i Malmö tidigare i år, som gjordes till ett underliggande fastighetsvärde om 900 miljoner kronor.

Trianon kommer ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt