Tilldelas markanvisning i Skärholmen

SISAB har tilldelats markanvisning för en ny grundskola och två fristående förskolor på Skärholmen i Stockholm. Beslutet fattades av Exploateringsnämnden den 24 maj. Marken avses upplåtas med tomträtt.

De nya skolverksamheterna är en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. Projektet omfattar övergripande utveckling av Skärholmen med tillökning av bland annat nya bostäder och förbättrade stadskvaliteter.

Den nya grundskolan planeras omfatta runt 1000 elever medan förskolorna får 8 avdelningar vardera.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt