Tidsplaner för digitaliserad planprocess

Regeringen ger Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att ta fram tidsplaner för sina respektive satsningar på digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet.

För Boverket gäller det satsningen på enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen, där man också ska påbörja arbetet med att ta fram föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar.

Lantmäteriets uppdrag är att ta fram en tidplan för regeringens kompetenssatsning om digitaliseringens möjlighet i planprocessen. Lantmäteriet ska också påbörja arbetet med att ta fram föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor.
Regeringens målsättning är att grundkartor som tas fram från och med den 1 januari 2021 framställs enligt Lantmäteriets föreskrifter.

Uppdrag går ut på att ta fram tidsplaner som visar när myndigheterna kommer att genomföra satsningar som bidrar till digitalisering effektivisering.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt