Thomas Persson till Bonnier Fastigheters styrelse

Bonnier Fastigheter har tydligt fokus på långsiktig tillväxt genom förvärv av fastigheter och projektutveckling. Med ett långsiktigt åtagande i fastigheterna …

Källa: Fastighetsvärlden.se