Thomas Persson till Bonnier Fastigheters styrelse

Ersätter Lennarts Sten som lämnar på grund av tidsbrist.

Källa: Fastighetssverige