Tengbom varslar 12 anställda

Tengbom drar in 12 tjänster i Stockholm. Till Dagens Industri säger bolagets vd Johanna Frelin att det förändrade marknadsläget kommer leda till “tuffare tider framöver”.

Att bostadsmarknaden gått trögare det senaste året kan knappast ha gått något förbi. Nu börjar effekten även märkas för arkitektkontoren, som får färre ordrar.

– Marknadsläget förändrades för precis ett år sedan och det märks av nu. Vi ser att det kommer att råda tuffare tider framöver och räknar med att byggandet kommer att fortsätta att minska. Men det handlar om lokala förändringar där inbromsningen främst sker i Stockholmstrakten. Kontoren i andra delar av landet tuffar på som vanligt, säger Johanna Frelin till Di.

Under 2018 påbörjades nybyggnation av 53 000 lägenheter – en minskning med 16 procent jämfört med föregående år. Enligt Boverkets prognos väntas byggandet under 2019 ytterligare minska med sex procent.

Till Di säger Frelin att man även märker en inbromsning vad gäller kommersiella fastigheter.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt