Telge Bostäder köper i Mölnbo

Telge Bostäders styrelse fattade under hösten 2018 beslut om att förvärva fastigheten Mölnbo 43:1 i Södertälje kommun. Den 9 juli blev affären klar.

Källa: Fastighetssverige