Svenska Bostadsfonden köper i Skellefteå

Svenska Bostadsfonden har ingått avtal om förvärv av tretton fastigheter i centrala Skellefteå för sin fond nr 14. Fastighetsbeståndet innehåller …

Källa: Fastighetsvärlden.se