Svalnande marknad men inte ”lika illa som i Stockholm”

Bostadsdagen Öresund: Nedgångarna långt ifrån de i Stockholm och Göteborg.Källa: Fastighetsvärlden.se