Stort rekryteringsbehov för NCC i Göteborg

Under de kommande fem åren behöver NCC rekrytera mellan 500 och 600 personer i västra Götaland och lika många till hos underentreprenörer och bemanningsbolag. Detta för att klara den höga orderstock NCC byggt upp, med runt tio miljarder i pågående bygg- och anläggningsprojekt i västra Sverige.

Källa: Fastighetssverige