Stort bostadsprojekt stoppas av domstol

Tre exploatörer drabbas när 180 nyproducerade bostäder stoppas av Mark- och miljödomstolen – strider mot strandskyddsreglerna.

Källa: Fastighetssverige