Stort Åmålsbestånd ute på marknaden

Efter drygt fem års ägande ska de nuvarande ägarna till Två Stenar Fastigheter AB i Åmål sälja. Det är ett …

Källa: Fastighetsvärlden.se