Större bestånd börjar ge resultat hos NP3

NP3:s resultat efter skatt uppgick till 193 mkr (231) för första halvåret. Det motsvarar 3,35 kr/stamaktie (4,24). Tappet beror helt …

Källa: Fastighetsvärlden.se