Stor personalbrist på byggsidan – det är nyckeln framåt

Byggsektorn har stora problem med att rekrytera personal – en ekvation som rimmar illa i en tid då det byggs mer än någonsin. För Fastighetssverige berättar Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta om hur problemet påverkar fastighetsbranschen – och vad det finns för strategier för att komma runt problemet och locka fler till byggsektorn.

Källa: Fastighetssverige