Stor Friskis & Svettis till Castellum

I oktober öppnar Friskis & Svettis sin fjärde anläggning i Örebro, och det blir i en av Castellums fastigheter på …

Källa: Fastighetsvärlden.se