Stenvalvet rekryterar ny regionchef

Christer Saletti, närmast från Lundbergs, blir chef för Stenvalvets region Nord.

Källa: Fastighetssverige