Stendörrens CFO säljer aktier igen

Stendörrens CFO Magnus Sundell sålde 7 292 B-aktier i bolaget den 3 april. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Det är den andra försäljningen på kort tid. Den 19 mars avyttrade Sundell 150 000 B-aktier i bolaget för nästan 17 miljoner kronor.

Sundells återstående innehav i Stendörren uppgår nu till 26 000 B-aktier enligt ägartjänsten Holdings.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt