Stendörren emitterar hybrider och refinansierar

Stendörren har gjort en emission av hybridobligationer till ett nominellt värde om 800 miljoner kronor. Obligationerna har en evig löptid men kan lösas in först i september 2024. De löper med en rörlig ränta om Stibor 3M plus en marginal om 6,5 procent, enligt ett pressmeddelande.

Obligationerna ingår i ett rambelopp om 1,5 miljarder kronor och likviden kommer att användas till refinansiering av andra äldre obligation.

”Emissionen var kraftigt övertecknad vilket visar att investerare, såväl institutionella investerare från Sverige och internationellt, liksom privatpersoner, stödjer oss i vår nästa tillväxtfas”, säger Mikael Nicander, vd för Stendörren, i en kommentar.Källa: Fastighetsnytt