Stendörren ansöker om notering av obligationslån

Stendörren har lämnat en ansökan till Nasdaq Stockholm om att notera ett obligationslån på Stockholmsbörsen meddelar bolaget på onsdagen.

Ansökan avser ett icke efterställt icke säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor, som bolaget offentliggjorde den 11 juni. Lånet har ett rambelopp om 1 miljard kronor.

Stendörren har med anledning av ansökan offentliggjort ett prospekt avseende obligationen.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt