Starkt Skanska varnar för svagare marknad

Vd Anders Danielsson kommenterar bland annat bostadsmarknaden och projektutvecklingen av kontor.Källa: Fastighetsvärlden.se