SSM vill ändra villkor för obligationsinnehavare

SSM vill ändra obligationsvillkor för att även kunna produktionsstarta projekt baserat på bolagets totala försäljningsgrad och inte bara baserat på försäljningsgraden i enskilda projekt. Syftet är att kunna producera projekt som initialt har en lägre försäljningsgrad.

Bostadsbolaget skriver i ett pressmeddelande att det vill ändra villkoren för obligationer om maximalt 700 miljoner kronor, varav 400 miljoner är utestående.

Enligt förslaget ska SSM kunna starta projekt om försäljningsgraden för alla bostäder under produktion uppgår till minst 60 procent. För enskilda projekt gäller att det även kan produktionsstartas om bindande förhandsavtal nåtts med minst 50 procent av samtliga bostadsrätter i projektet.

Vid utgången av det första kvartalet 2018 uppgick SSM:s totala försäljningsgrad i pågående produktion till 96,4 procent.

Obligationsägare kommer få en samtyckespremie på 0,25 procent av det nominella beloppet per obligation som innehavaren röstar med. SSM har fått åtaganden att rösta för från obligationsägare som representerar cirka 37 procent av det justerade nominella beloppet. Resultatet kommer kungöras 20 juni.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt