SSM-strid avgörs i tingsrätten

Utgången i målet kan få stora konsekvenser får hela fastighetsbranschen.Källa: Fastighetsvärlden.se