SSM avyttrar egen entreprenadverksamhet

Mecon Bygg är ett bolag som är specialister inom kostnadseffektiva totalentreprenader för flerbostadshus. Förändringen genomförs i syfte att reducera SSM:s …

Källa: Fastighetsvärlden.se