S&P bekräftar Hemsös långsiktiga rating A-

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bekräftar Hemsös långsiktiga rating A- med stabila utsikter.

-Standard and Poor’s uppmärksammar den ökade kvalitén i fastighetsbeståndet och Hemsös arbete att förlänga hyresdurationen vilket minskar bolagets vakansrisk. Därutöver framhäver de vårt arbete att bredda investerarbasen med fokus på upplåning i längre löptider, säger Hemsös finanschef Jonas Rosengren i ett pressmeddelande.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt