Sollentuna Stinsens obligationer börjar handlas

Obligationer som Sollentuna Stinsen JV emitterades för ett år sedan tas upp till handel på företagsobligationslistan idag, enligt ett pressmeddelande.

Sollentuna Stinsen emitterade ett säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor med en ram om 400 miljoner kronor den 29 juni 2017. Obligationslånet har en löptid på tre år med en rörlig ränta om STIBOR 3M plus 2,75 procent per år.

Sollentuna Stinsen är ett joint venture mellan Magnolia och Alecta pensionsförsäkring, som bildades 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt