Skanskas nya råd för hållbarhet tar hjälp av filmexpert

Ett nytt innovationsråd ska driva på Skanskas arbete för att komma med nya kreativa hållbarhetslösningar. En av medlemmarna är Svenska filminstitutets vd Anna Serner.

Skanskas nya innovationsråd ingår i det som kallas Sustainovation på Skanska, en plattform med syfte att driva utveckling och innovation med FN:s globala hållbarhetsmål i fokus.

– Siktet är inställt på att tillsammans med andra möta de globala utmaningarna vi alla står inför och utveckla ett bättre samhälle med gemensam kraft, skriver Alexandra Lauren, vice vd på Skanska Sverige i ett mejl till Fastighetsnytt.

Uppdraget för Innovationsrådet är att hjälpa Skanska Sverige att nå uppsatta hållbarhetsmål, både externa och interna, genom exempelvis nya affärsmodeller, branschöverskridande samarbeten eller nya lösningar.

Nio personer

Innovationsrådets medlemmar är sex till antalet, varav tre är rekryterade externt; Klas Åkerbäck, senior portföljförvaltare i Tredje AP-fonden, Mats Nilsson, director på Ericsson och Anna Serner, vd på Svenska Filminstitutet. Den sistnämnda utsågs nyligen till en av 2019 års viktigaste innovatörer av den amerikanska nöjes- och filmindustrisajten The Wrap, för sitt arbete för ökad jämställdhet inom den svenska filmbranschen.

– Vi har valt Anna Serner då hon är en förebild inom sin bransch och drivit innovation som vi ser att vi kan inspireras utav, skriver Alexandra Lauren.

Övriga personer i rådet är Alexandra Lauren själv, Mats Rönnbo, Fredrik Bergenstråhle, Jan Andersson, Håkan Isfalk och Emma Viklund. Samtliga i dag anställda på Skanska Sverige.

Hur ofta rådet ska sammanträda är inte kommunicerat.

Andreas JennischeKälla: Fastighetsnytt