Sizes utser Niklas Andersson till vd

Flerbostadshustillverkaren ändrar i toppen.

Källa: Fastighetssverige