SHF ökar i Västsverige

Kompletterar sitt tidigare innehav med ytterligare 17.000 kvm.Källa: Fastighetsvärlden.se