Serneke förlorare efter utdelningsbesvikelse

Serneke rasar på börsen på tisdagen efter att bolaget meddelat att det helt slopat utdelningen för räkenskapsåret 2018.

På tisdagseftermiddagen hade aktien tappat 5,10 kronor, motsvarande ett fall på över 8 procent. Förra året delade Serneke ut 4 kronor per aktie.

– Vi har just nu stort fokus på Karlastaden och den omstrukturering och optimering som pågår. Vi jobbar med att dela upp projektet och hitta passande partnerskap för att realisera våra visioner för stadsdelen. Planen har hela tiden varit att få in flera byggherrar vilket är en förutsättning i projektet. Innan en ny struktur är på plats prioriterar styrelsen därför i år att hålla bolaget starkt hellre än att föreslå en utdelning, säger Kent Sander, styrelseordförande i Serneke.

Bolaget meddelade i samband med bokslutskommunikén i februari att man avvaktar med beslut om utdelning för 2018. Orsaken var att man ville avvakta utfallet av försäljningen av Säve flygplats och förvärvet av de återstående 50 procenten av projekt Karlastaden.

Serneke håller fast vid sin långsiktiga utdelningspolicy, vilket är samma besked som gavs i samband med bokslutet. Utdelningspolicyn är att dela ut 30–50 procent av nettoresultatet efter skatt för
föregående räkenskapsår.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt